ความคิดสร้างสรรค์ 108 ไอเดีย

หน้าแรก

ยินดีตอนรับเข้าสู้ เว็บไซต์ 108 ไอเดีย

            ตอนแรกคิดตั้งนานว่าจะเอาชื่อ เว็บไซต์อะไรดี ชื่อนั้นก็ใช้ไปแล้วชื่อนี้ก็ใช้ไปแล้ว แล้วจะเอาชื่อที่เป็นกลาง ๆ เพื่อที่จะได้เสนอเรื่องได้หลากหลาย เอาชื่องานประดิษฐ์ก็ไม่ได้ ชื่อประดิษฐ์ก็ไม่ได้ ชื่อสร้างสรรค์ก็ไม่ได้ ความคิดก็ไม่ได้ โอ้ยๆๆ เออ แล้ว 108 ไอเดียละ ได้โว้ยเย้ ๆ

         ตั้งใจที่จะนำเสนองานที่เราทำเอง ถ่ายเอง มันก็คงไม่ใช้เป็นความคิดใหม่ๆ แต่เราถ่ายเองทำเองทุกอย่าง ซึ่งเป็นไปตามความต้องการขออาจารย์ที่ว่าอยากให้ถ่ายรูปเองทำเองด้วยก็หวังว่าจะได้คะแนนความตั้งใจ ^^ ด้วยนะครับ

Advertisements

Tag Cloud